Bøyler for front 

 Bøyler for tak 

 Bøyler for siden 

 Stigtrinn 

 Lyktefester 

 Felgkapsler